1. Yogi Iskandar,  Universitas Islam Al-Ihya Kunigang
  2. Jajat Imanudin, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan  
  3. Ian Fitriliani, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan  
  4. Rahmat, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan
  5.  Dedeh Komalasari, Unversitas Islam Al-Ihya Kuningan
  6. Aep Saepudin, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan
  7. Henni Rosa Triwardani, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan
  8. Dicky Fauzi Firdaus,  Universitas Islam Al-Ihya Kuningan
  9. Rika Septiani,  Universitas Islam Al-Ihya Kuningan
  10. Anggi Pramowardhani, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan